Healy_Smartphone_Banner_2020

Je tu: náš Healy.

Pre váš životný štýl a zdravie so frekvenciami v záujme zlepšenia vášho života.

Balíky Healy

Prehľad našich balíkov

Healy Watch & Apps

Príslušenstvo

Vyberte si nové príslušenstvo pre váš Healy

Programové skupiny

Pomocou týchto programových skupín si môžete rozšíriť svoj balík Healy o ďalšie oblasti použitia.

Aktualizácie

Pomocou týchto aktualizácií môžete prejsť zo svojej štandardnej verzie na vyššiu.

Scroll to Top